+

02.03.2021. Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор др Милорада Веселиновића у научно звање Научни саветник, са роком од 30 дана.

02/03/21

[Извештај комисије]