+

03.10.2019 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор једног редовног професора, са пуним радним временом на Шумарском факултету Универзитета у Београду за ужу научну област: Искоришћавање шума и ловство са заштитом ловне фауне, са роком од 15 дана.

03/10/19

[Реферат комисије]