+

09.11.2022. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор др Срђана Дражића у звање научни сарадник, са роком од 30 дана

09/11/22

[Извештај комисије]