+

10. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“

07/03/23

10. Memorijalnom naučnom skupu iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“ (30-31.03.2023.), u organizaciji Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a u Novom Sadu i Fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“.

Prvo obaveštenje 10. Memorijalnog naučnog skupa iz zaštite životne sredine „Docent dr Milena Dalmacija“ kao i templat za pisanje radova se nalaze na linku https://fondacijadocentdrmilenadalmacija.com/

Rok za slanje radova produžen je do 13.03.2023.