+

11.01.2023. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за оцену испуњености услова за реизбор др Јелене Лазаревић у звање научни сарадник, са роком од 30 дана

11/01/23

[Извештај комисије]