+

12.11.2021 Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за утврђивање услова за избор др Саше Пекача у научно звање научни саветник, са роком од 30 дана.

12/11/21

[Извештај комисије]