+

14.03.2023. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности ОБАВЕШТЕЊЕ о приступном предавању за кандидате који су се пријавили на конкурс за избор једног наставника – доцента за ужу научну област: Ерозија и конзервација земљишта и вода

14/03/23

[Текст обавештења]