+

18.01.2023. Универзитет у Београду-Шумарски факултет ставља на увид јавности Известај Комисије за оцену испуњености за избор др Срђана Стојнића у звање научни саветник, са роком од 30 дана.

18/01/23

[Извештај комисије]