+

18.09.2019 Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Извештај Комисије за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Примарна прерада дрвета (наставни предмет Фурнири и слојевите плоче) са роком од 15 дана.

18/09/19

[Реферат комисије]