+

22.02.2018. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат о испуњености услова за реизбор др Тијане Црнчевић, дипл.инж. пејзажне архитектуре, у научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК, са роком од 30 дана

22/02/18

[Реферат Комисије]