+

24.04.2018. Javna nabavka male vrednosti dobara jn br: 06/2019. – „Nabavka laboratorijske opreme – Klima komora sa mogućnošću regulacije parametara vazduha“

24/04/19

JAVNI POZIV [pdf]

KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]

Obaveštenje o produženju roka [pdf]

Obaveštenje o zaključenim ugovorima [pdf]