+

24.06.2019. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат Комисије за избор ванредног професора за ужу научну област: Екологија шума, заштита и унапређивање животне средине, са роком од 15 дана.

24/06/19

[Реферат комисије]