+

24.11.2022. Извештај Комисије за оцену испуњености услова за избор др Славице Чепић у звање научни сарадник, са роком од 30 дана

24/11/22

[Извештај комисије]