+

27.01.2020. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат Комисије за избор једног наставника у звање редовног професора за ужу научну област: Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговине шумским производима, са роком од 15 дана.

27/01/20

[Реферат комисије]