+

27.04.2017. JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA BROJ 6/2017 – NABAVKU polovne do 20 godina stare radne mašine (traktora) IMT 577 DV sa pogonom na sva četiri točka, snage do 57 KW sa dizel motorom.

27/04/17

JAVNI POZIV [pdf]
KONKURSNA DOKUMENTACIJA [pdf]

Rok za dostavljanje ponude je do 05.05.2017. godine, do 12:00  časova.
Ponude dostaviti na adresu: ul.Kneza Višeslava br.1, 11 030 Beograd

Javno otvaranje ponude obaviće se dana  05.05.2017.godine, u 12:30 časova, u prostorijama  UNIVERZITETA U BEOGRADU – ŠUMARSKOG FAKULTETA, U ULICI KNEZA VIŠESLAVA BR.1 U BEOGRADU (u Svečanoj sali, u prizemlju)

Odluka o dodeli ugovora JNMV br. 6/2017

Odluka o zaključenom ugovoru JNMV br. 6/2017