+

31.03.2021. Универзитет у Београду – Шумарски факултет ставља на увид јавности Реферат комисије за избор једног ванредног професора за ужу научну област „Шумарска политика, економика и организација шумарства и трговина шумским производима“, са роком од 15 дана.

31/03/21

[Реферат комисије]