+

Četvrta međunarodna konferencija pod naslovom „REFORESTATION CHALLENGES“

23/03/18

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu u saradnji sa IUFRO i Naučno-strukovnim društvom „REFORESTA“ organizuje četvrtu međunarodnu konferenciju pod naslovom „REFORESTATION CHALLENGES“. Više informacija možete dobiti na: http://www.reforestationchallenges.org