+

COST FPS Action FP1203

27/03/17

COST FPS Action FP1203 – European non-wood forest products (NWFPs) network COST Akcija FP1203

Trajanje
4 godine

Početak
09.04.2013

Kraj
08.04.2017.

Konzorcijum
28 zemalja učesnica iz Evrope, kao i 9 zemalja van evropskog kontinenta (Maroko, SAD, Tunis, Čile, Novi Zeland, itd.).

Univerzitet  u  Beogradu – Šumarski fakultet je učesnik projekta  COST FPS Action FP1203.

Kordinator projekta
COST (http://www.cost.eu/about_cost)

Akcija COST FP1203 ima sledeće zadatke u naučnom smislu:

  • IDENTIFIKACIJA I EKOLOGIJA POSTOJEĆIH NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA U EVROPI. Zadatak ove grupe je da prikaže podatke o stanju NDŠP-a po vrstama i regionima u Evropi. Poseban značaj bi bio posvećen komercijalnim vrstama, u različitim agro ekološkim zonama. Svrha je analiziranje različitih studija o eko-fiziološkoj rasprostranjenosti vrsta i njihovom uticaju na promenu klime, kao i formiranje baze podataka i kreiranje protokola za pravilno sakupljanje NDŠP-a. Baza podataka bi bila dostupna svim zainteresovanim korisnicima.
  • MODELOVANJE NDŠP U EVROPI. Da se usaglase podaci o rasprostranjenosti NDŠP i formiraju različiti modeli prema prioritetima (ekološki, ekonomski, socijalni i sl.). Da se prouči realna metodologija obzirom na različitost NDŠP-a i da se utvrdi protokol kao elemenat strategije koja se odnosi na NDŠP u Evropi. Formiranje ovakve baze modela ima praktičan značaj, jer se identifikuju nedostaci i promoviše intenzivnija saradnja među učesnicima.
  • IDENTIFIKOVANJE UPRAVLJAČKIH MODELA KOJI SE KORISTE ZA NDŠP U EVROPI. Pregled sadašnjeg stanja kao i vrednovanje različitih metoda gazdovanja u smislu NDŠP, kao elementa multifunkcionalnog upravljanja. Realizovanje istraživanja u smislu proizvodnje drveta koja se može uspešno kombinovati sa NDŠP. Na taj način će se pratiti i optimizovati ovakva proizvodnja. Prikazati dugotrajne moguće elemente značajne za evropsku privredu kao i predviđanje elemenata značajnih za identifikovanje modela kombinovanja ekosistemskih usluga NDŠP u specifičnim socio-ekonomskim okruženjima. Kako bi se standardizovale i uniformisale akcije vezane za NDŠP u ovoj fazi se daju instrukcije koji su to načini unapređenja stanja NDŠP-a u smislu gazdovanja istim. Shodno diverzitetu NDŠP-a biće kreirana uputstva za najznačajnije vrste NDŠP u Evropi. Pravljenje upitnika za dobijanje informacija o procesima u okviru akcije COST Action FP1203 na godišnjem nivou. Slanje informacija svim zainteresovanim stranama o novim saznanjima o istraživanju. Pronalaženje optimalnih načina za komunikaciju za audijencijom.
  • EKONOMSKI, MARKETINŠKI I UPRAVLJAČKI ELEMENTI NDŠP. U okviru ove radne grupe biće analizirani odabrani nacionalni i regionalni modeli gde će poseban pažnja biti posvećena tržištu i ekonomskoj prirodi NDŠP-a, kao i lancu stvaranja vrednosti, elementima horizontalne i vertikalne integracije, segmentaciji tržišta i elementima marketing miksa. Takođe u okviru ove grupe biće analizirana i zakonska regulativa koja se tiče NDŠP-a. Komparativna analiza daće rezultate po pitanju održivog upravljanja NDŠP u Evropi.
    Rezultati istraživanja u okviru akcije imaće praktičan značaj jer će omogućiti transfer znanja, kako unutar grupe, tako i transfer znanja u organizovan u obliku različitih vidova obuke, kreiranja specifičnog veb-sajta, gde će biti dostupni radovi, knjige i ostali elementi koji su proizvod ove akcije. Formiranje baze podataka koja se bavi različitim aspektima NDŠP-a i biti dostupna svim interesnim grupama. Planira se realizovanje konferencije o NDŠP na evropskom nivou, pisanje naučnih radova i knjige “Sustainable management of European non-wood forest products” koja će objediniti sve rezultate na temu NDŠP-a u Evropi.

Rad je organizovan u 4 radne grupe:
•    WG1 (radna grupa 1). Gljive i tartufi
•    WG2 (radna grupa 2). Proizvodi od drveta (plodovi, kora i sl.)
•    WG3 (radna grupa 3). Šumsko voće, lekovito bilje
•    WG4 (radna grupa 4). Divljač i med.

Za više informacija posetite veb-sajtove:

http://www.cost.eu/domains_actions/fps/Actions/FP1203?management
http://www.nwfps.eu/