+

DAAD сарадња са партнерским институцијама из Немачке

23/05/17

DAAD Информативни центар у Београду доставио је распис за сарадњу високошколских и научноистраживачких институција у Србији са партнерским институцијама из Немачке.
Циљ програма је размена научника, истраживача и предавача, првенствено младих научника, али и запослених предавача и истраживача.

Више информација је дато у прилогу:
DAAD.pdf
DAAD_final_PPP Anlage 1 Länderspez. Hinw. April 2017_Stand_12.04.17.pdf