+

Дипл.инж. Александар Анђелковић браниће докторску дисертацију под насловом:

14/02/20

„Ерозиони и седиментациони процеси на сливним подручјима малих водних акумулација на подручју града Београда и Фрушке горе” 02.03.2020. године у 11 часова у сали за седнице Шумарског факултета у Београду.