+

Дипл.инж. Безаревић Дуња браниће мастер рад под насловом:

15/09/20

„Потенцијал акумулације угљеника за шуме храста китњака на подручју Националног парка „Фрушка гора“ у среду 23.09.2020., са почетком у 10:30 часова у сали 72 Шумарског факултета у Београду.