+

Дипл.инж. Чавловић Драгана браниће докторску дисертацију под насловом:

17/05/18

„Вегетација влажних станишта у Србији у условима климатских промена“ у петак 25. маја 2018. године у 14 часова у сали 72 Шумарског факултета у Београду.