+

Дипл.инж. Филип Јовановић браниће докторску дисертацију под насловом:

12/06/19

„ТАКСОНОМИЈА И ЕКОЛОГИЈА ВРСТА РОДА GALANTHUS L. (AMARYLLIDACEAE) У СРБИЈИ“ 24.06.2019. године у 12 часова у сали за седнице Шумарског факултета у Београду.