+

Дипл.инж. Јована Деветаковић браниће докторску дисертацију под насловом:

14/06/17

„Генетички потенцијал веза (Ulmus laevis Pall.) за производњу наменског садног материјала“ 06.07.2017. године са почетком у 12,00 часова у сали за седнице Шумарског факултета у Београду