+

Дипл.инж. Лисица Александар браниће мастер рад под насловом:

10/09/17

„Дендрофлора градског парка у Шиду” 28.09.2017. године,  са почетком у 11:00 часова у сали 1 Шумарског факултета у Београду.