+

Дипл.инж. Маринковић Стефан браниће мастер рад под насловом:

09/01/19

„Потенцијал примене система агрошумарства у сливу Јелашничке реке“ у петак 18.01.2019.године са почетком у 11:00 часова у сали 77 Шумарског факултета у Београду.