+

Дипл.инж. Марковић Андријана браниће мастер рад под насловом:

14/09/20

„Анализа стања вегетационог покривача у сливу Калиманске реке у Грделичкој клисури“ у петак 25.09. 2020. , са почетком у 11:00 часова у сали 78 Шумарског факултета у Београду.