+

Дипл. инж. Мина Чекватинска Ристић браниће мастер рад под називом:

08/05/19

“Аутохтона дендрофлора у визуелној перцепцији Аде Циганлије“ 23.05.2019. године са почетком у 12:00 часова у амфитеатру Шумарског факултета у Београду