+

Дипл.инж. Оташевић Јелена браниће мастер рад под насловом:

11/09/17

„ЗЕЛЕНА ИНФРАСТРУКТУРА БЕОГРАДА И НОВОГ САДА: ПЕРЦЕПЦИЈА ТУРИСТА” 27.09.2017. године, са почетком у 13:00 часова у сали 77 Шумарског факултета у Београду.