+

Дипл.инж. Пенчић Милан браниће мастер рад под насловом:

29/06/17

„Утицај начина коришћења земљишта на отицање вода у сливу реке Крчевице“ у среду 05.07.2017.године са почетком  у 12:00 часова у  сали 1  Шумарског факултета у Београду.