+

Дипл.инж. Станић Немања браниће мастер рад под насловом:

10/09/17

„Осветљење зелених површина” у понедељак 02.10.2017. године,  са почетком у 15:00 часова у стакленој сали  Шумарског факултета у Београду.