+

Дипл.инж. Стојаковић Оља браниће мастер рад под насловом:

10/09/17

„Стање и перспектива наутичког села “Бисер” у Бољевцима“ 28.09.2017. године, са почетком у 13:00 часова у сали 72 Шумарског факултета у Београду.