+

Дипл. инж. Тилингер Сара браниће мастер рад под називом:

17/04/19

„Зелене површине стамбених блокова општине Врачар“ 06.05.2019. године са почетком у 12:00 часова у сали 105 Шумарског факултета у Београду.