+

Дипл.инж. Томић Милисав браниће докторску дисертацију под насловом:

11/10/17

„Анализа антропогених утицаја на природне ресурсе у зони рударског басена „Колубара даљинском детекцијом“ у петак 20.10.2017. године  са  почетком  у  11,00  часова  у сали  за седнице  Шумарског  факултета  у  Београду.