+

Дипл.инж. Tриван Горан браниће докторску дисертацију под насловом:

10/07/18

„Заштита од ерозије и бујичних поплава као елемент система заштите животне средине на територији града Београда“ 21.07.2018. године у 12 часова у сали за седнице Шумарског факултета у Београду.