+

Дипл.инж. Васић Марија браниће мастер рад под насловом:

09/07/18

„Уређење отворених простора намењених спортским активностима особа са телесним инвалидитетом: Студија случаја Ада Циганлија“ 20.07.2018. године, са почетком у 11:00 часова у сали 79 Шумарског факултета у Београду.