+

Drugi interkatedarski sastanak u oblasti šumarske genetike, semenarstva i rasadničarstva

26/09/18

Drugi interkatedarski sastanak nastavnika, istraživača i saradnika u oblasti šumarske genetike, semenarstva i rasadničarstva održan je od 6. do 7. septembra 2018. godine, u Nastavnoj bazi Šumarskog fakulteta na Goču. Sastanak je drugi po redu, nakon inicijalnog, koji je 2016. godine održan u Banja Luci. Organizatori sastanka su bili Katedra semenarstva, rasadničarstva i pošumaljavanja, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Odeljenje za oplemenjivanje, semenarstvo i rasadničarstvo, Instituta za šumarstvo u Beogradu.

Na sastanku je bilo prisutno 26 učesnika iz 10 institucija: dve iz Hrvatske: Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski šumarski institut Jastrebarsko; dve iz Bosne i Hercegovine: Univerzitet u Sarajevu-Šumarski fakultet i Univerzitzet u Banjoj Luci-Šumarski fakultet; jedna iz Makedonije: Univerzitet u Skoplju-Šumarski fakultet; dve iz Slovenije: Univerzitet u Ljubljani-Biotehnički fakultet i Gozdarski inštitut Slovenije u Ljubljani i tri iz Srbije: Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet, Institut za šumarstvo u Beogradu i Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom Sadu.

Predstavnici instutucija su, u petnaestominutnom izlaganju, predstavili aktivnosti na svojim katedrama, odeljenjima ili zavodima u sledećim oblastima: šumarska genetika, oplemenjivanje biljaka, konzervacija šumskih genetičkih resursa, anatomija drveta, semenarstvo, rasadničarstvo i pošumljavanje. Takođe, razgovaralo se o mogućnostima apliciranja za zajedničke projekte, razmeni nastavnika i saradnika, razmeni stečenih znanja i iskustava u okviru postojećih laboratorija, osnivanju zajedničkih ogleda i razmeni biljnog materijala. Pokrenuta je inicijativa za podnošenje aplikacije za zajednički CEEPUS program (Central European Exchange Program for University Studies).

Predstavljena je istaknuta monografija međunarodnog značaja, pod naslovom „Forests of Southeast Europe under a Changing Climate: Conservation of Genetic Resources“, čiji izlazak iz štampe se očekuje 2019. godine u izdanju Springer-a, a nastala je kao rezultat inicijative pokrenute na Prvom interkatedarskom sastanku. Više informacija o monografiji može se naći na sajtu: https://www.springer.com/gp/book/9783319952666

Ovaj skup je pokazao da je inicijativa za reaktiviranje interkatedarskih sastanaka potpuno opravdana i svrsishodna, te da okupljanja treba da postanu redovna i nastave se u budućnosti. Naredni interkatedarski sastanak zakazan je za 2020. godinu, i održaće se u Hrvatskoj.