+

Biljana Jović

Phone: +381 (11) 3053 937
E-mail: biljana.jovic@sfb.bg.ac.rs

Boris Radić

Associate Professor
Phone: +381 (11) 3053 942
E-mail: boris.radic@sfb.bg.ac.rs

Dušan Jokanovic

Phone: +381 (11) 3053 843
E-mail: dusan.jokanovic@sfb.bg.ac.rs

Jelena Beloica

Phone: +381 (11) 3053 875
E-mail: jelena.beloica@sfb.bg.ac.rs

Jelena Nedeljković

Phone: +381 (11) 3053 938
E-mail: jelena.nedeljkovic@sfb.bg.ac.rs

Marina Nonić

Phone: +381 (11) 3053 872
E-mail: marina.nonic@sfb.bg.ac.rs

Marko Perović

Phone: +381 (11) 3053 801
E-mail: marko.perovic@sfb.bg.ac.rs

Milica Rančić

Phone: +381 (11) 3053 893
E-mail: milica.rancic@sfb.bg.ac.rs

Olivera Košanin

Phone: +381 (11) 3053 981
E-mail: olivera.kosanin@sfb.bg.ac.rs

Sara Lukić

Phone: +381 (11) 3053 870
E-mail: sara.lukic@sfb.bg.ac.rs

Slobodan Milanović

Phone: +381 (11) 3053 882
E-mail: slobodan.milanovic@sfb.bg.ac.rs

Violeta Babić

Phone: +381 (11) 3053 896
E-mail: violeta.babic@sfb.bg.ac.rs