+

Final papers

  1. Marko Spasić: „Geotehnički uslovi projektovanja poljske regulacije na prostoru manastira ‘Petkovica’”.
  2. Vukašin Rončević: „Projekat drenažnog sistema za saniranje erozionih procesa na području manastira Petkovica”.
  3. Đorđe Prodanović: „Karakteristike Malog vrela – Rogavska reka sa aspekta zaštite i višenamenskog korišćenja voda”.
  4. Milena Lekić: „Ekološki inženjering i zaštita freatskih izdani od procednih voda komunalnih deponija na primeru deponije ‘Tancoš’ – Beočin”.
  5. Nikola Živanović: „Geotehnička analiza stabilnosti obala kod mikroakumulacija”.