+

Doctoral dissertations

Doctoral dissertations:

  1. Dragomir Misailović (2011): Deformacija korita i stabilnost tla i objekata u bujičnim tokovima, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Ratko Ristić, red. prof.
  2. Mirjana Todosijević (2012): Ekološki i ekonomski efekti održivog upravljanja zemljišnim resursima planinskog područja opštine Ljubovija, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  3. Svetlana Bilibajkić (2012): Uticaj izvedenih tehničkih i bioloških radova na intenzitet erozionih procesa u slivu Trgoviškog Timoka, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Stanimir Kostadinov, red. prof.
  4. Sonja Z. Braunović (2013): Efekti protiverozionih radova na stanje erozije u Grdeličkoj klisuri i Vranjskoj kotlini, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Stanimir Kostadinov, red. prof.
  5. Milena Lakićević (2014): Primena Analitičkog hijerarhijskog procesa (AHP) i participativnog odlučivanja u upravljanju Nacionalnim parkom „Fruška gora”, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  6. Boris Radić (2014): Erozija kao faktor degradacije predela u skijaškim centrima Srbije, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Ratko Ristić, red. prof.
  7. Ana M. Petrović (2014): Faktori nastanka bujičnih poplava u Srbiji, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Stanimir Kostadinov, red. prof.
  8. Danica Županski (2015): Razvoj metodologije za određivanje zona zaštite od površinskog nanosa na eksperimentalnim deonicama sliva reke Drine, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Ratko Ristić, red. prof.
  9. Stefana Babović (2016): Uticaj antropogenih faktora na intenzitet erozije u jugoistočnoj Srbiji, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Miodrag Zlatić, red. prof.
  10. Tomislav Stefanović (2016): Efekti protiverozionih radova u slivu reke Jablanice uzvodno od akumulacije Rovni, Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu, mentor dr Stanimir Kostadinov, red. prof.