+

Doctoral dissertations

  • Sapundžić Milan (1966): Mreža fiskulturno-rekreativnih zelenih površina naselјa s obzirom na higijensko sanitarne funkcije (aerozagađenje i štetne mikroklimatske pojave) (mentor: prof dr Toma Bunuševac)
  • Anastasijević Nebojša (1987): Istraživanje uloge pojedinih bilјnih vrsta u zaštiti životne sredine od zagađivanja olovom na području Beograda (mentor: prof. dr Emilija Vukićević)
  • Vesna Vratuša (1999): Istraživanje stepena zagađenosti zemlјišta teškim metalima zelenih površina Beograda i okoline (prof. dr Milan Knežević)
  • Nenad Stavretović (2002): Struktura travnjaka kao determinator kvaliteta u različitim tipovima travnih površina urbanog područja Beograda, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
  • Ocokolјić Mirjana (2006): Najstarija stabla na zelenim površinama Beograda kao polazni materijal u proizvodnji sadnica ukrasnog drveća, (mentori: prof. dr Nebojša Anastasijević i prof. dr Mihajlo Grbić).
  • Đurđa Stojčić (2014): Uticaj faktora spolјašnje sredine na cvetanje drvenastih vrsta iz pododelјka Magnoliophyta u Beogradu, (mentor: prof. dr Dragica Obratovi-Petković)
  • Jovana Petrović (2015): Strukturna, ekološka i sociološka istraživanja travnjaka rekreativnih površina, (mentor: prof. dr Nenad Stavretović)
  • Simović Isidora (2016): Varijabilnost fenotipskih i morfoloških karakteristika mleča u prirodnim i urbanim populacijama, (mentor: prof dr Mirjana Ocokolјić).
  • Stojanović Nadežda (2016): Ekološke i estetske funkcije zelenih površina duž glavnih magistralnih pravaca na području Beograda, (mentor: prof dr Mirjana Ocokolјić).