+

Doctoral dissertations

  • Simović Isidora (2016): „Varijabilnost fenotipskih i morfoloških karakteristika mleča u prirodnim i urbanim populacijama” (mentor: M. Ocokoljić).
  • Stojanović Nadežda (2016): „Ekološke i estetske funkcije zelenih površina duž glavnih magistralnih pravaca na području Beograda” (mentor: M. Ocokoljić).
  • Ocokoljić Mirjana (2006): „Najstarija stabla na zelenim površinama Beograda kao polazni materijal u proizvodnji sadnica ukrasnog drveća” (mentori: N. Anastasijević i M. Grbić).
  • Nenad Đorđe Stavretović: „Struktura travnjaka kao determinator kvaliteta u različitim tipovima travnih površina urbanog područja Beograda”, odbranio je 14. 10. 2002. Mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević.
  • Jovana Žarko Petrović: „Strukturna, ekološka i sociološka istraživanja travnjaka rekreativnih površina‟, odbranila je 22.10.2015. Mentor: prof. dr Nenad Stavretović.