+

Master theses

2021

 • Milica Jovović (2021): Pejzažnoarhitektonsko uređenje manastirskog kompleksa Blagoveštenje u Ovčar Banji. Mentor: dr Dejan Skočajić
 • Tamara Smiljanić (2021): Pejzažnoarhitektonska analiza odnosa sive i zelene infrastrukture na izabranim primerima otvorenih prostora Novog Beograda. Mentor: dr Dragana Ćorović  
 • Olga Gajanić (2021): Biodizajn inspirisan listom i cvetom maslačka (Leontodon taraxacum L.). Mentor: dr Biljana Jović
 • Bojana Milovanović (2021): Komparativna analiza prostornih i pejzažnoarhitektonskih odlika istorijskih vrtova i vila na Malti. Mentor: dr Dragana Ćorović
 • Milica Petrović (2021): Pejzažnoarhitektonsko uređenje otvorenog prostora stambenih blokova: integracija planiranog linijskog parka i Dunavskog keja u Beogradu. Mentor: dr Dragana Ćorović
 • Ena Miljković (2021): Primena koncepta zelene transformacije glavne gradske ulice na primeru poteza Ulice kralja Milana u Beogradu. Mentor: dr Milena Vukmirović

2020

 • Isidora Marković (2020): Vizuelizacija i modelovanje krovnih vrtova u uslovima mediteranske klime primenom proširene realnosti. Mentor: dr Biljana Jović
 • Marjana Selaković (2020): Karakter predela Vršačkih planina: predeono oblikovna pravila uređenja. Mentor: dr Nevena Vasiljević
 • Marina Gazdić (2020): Primena principa “Placemaking-a” za unapređenje kvaliteta otvorenog javnog gradskog prostora Kapetan Mišine ulice. Mentor: dr Milena Vukmirović
 • Kristina Živković (2020): Redizajn unutarblokovskog otvorenog prostora između ulica 27. marta i Kneza Danila u Beogradu. Mentor: dr Dejan Skočajić
 • Aleksandra Andrić (2020): Pejzažnoarhitektonsko uređenje nove vinarije manastira Bukovo. Mentor: dr Dejan Skočajić
 • Sandra Mitrović (2020): Pejzažnoarhitektonsko uređenje manastirskog kompleksa Bukovo. Mentor: dr Dejan Skočajić
 • Nataša Medić (2020): Komparativna analiza parkova Beograda i Novog Sada sa aspekta dostupnosti i opremljenosti prostora za različite aktivnosti korisnika. Mentor: dr Dragana Ćorović  
 • Mirjana Mijanović-Petković (2020): Digitalna vizuelizacija u pejzažnoj arhitekturi primenom OPEN SOURCE softvera  BLENDER. Mentor: dr Biljana Jović
 • Benjamin Chemarum (2020): Biomimikrija primenom geometrijskih obrazaca u digitalnom modelovanju. Mentor: dr Biljana Jović

2019

 • Momir Krč (2019): Valorizacija elemenata strukture predela za potrebe  vinarije manastira Bukovo. Mentor: Boris Radić
 • Danica Novković (2019): Prostorno-programski sadržaji kao osnov integralnog razvoja manastira Bukovo. Mentor: dr Dejan Skočajić
 • Dalibor Stojanović (2019): Unapređenje ugodnosti otvorenih gradskih prostora: studija slučaja-Jevrejska ulica, Beograd. Mentor: dr Milena Vukmirović
 • Emilija Medojević (2019): Kulturni predeo Vršačkih planina: mapiranje kulturnih servisa ekosistema. Mentor: dr Nevena Vasiljević
 • Anja Matić (2019): Kulturni predeo Vršačkih planina – pravila uređenja predela. Mentor: dr Nevena Vasiljević
 • Mila Matić (2019): Kulturni predeo: Zelena infrastruktura kao model prostornog razvoja teritorije opštine Negotin. Mentor: Boris Radić
 • Emilija Stojiljković (2019): Prostorno-vremenska studija transformacije strukture predela Grdeličke klisure. Mentor: Boris Radić
 • Milica Šarunac (2019): Pejzažnoarhitektonski pristup redizajnu gradskih pjaceta: otvoreni prostor na uglu ulica Njegoševe i Maksima Gorkog u Beogradu. Mentor: dr Nevenka Galečić
 • Lidija Poslanović (2019): Karakterizacija predela kao osnov za formiranje zelene infrastrukture Kragujevca. Mentor: dr Nevena Vasiljević
 • Katarina Cvijić (2019): Phalaenopsis sp.:Biomimetički pristup parametarskom modelovanju cveta. Mentor: dr Biljana Jović

2018

 • Nataša Petković (2018):Karakter predela kao osnov za formiranje pravila uređenja sportsko-rekreativne zone u Čačku. Mentor: dr Nevena Vasiljević
 • Jovana Bošković (2018): Veliko ratno ostrvo kao  jezgro zelene infrastrukture urbanog predela grada Beograda. Mentor: dr Nevena Vasiljević

2017

 • Zorana Vukelić (2017): Pejzažno-arhitektonski pristup uređenju atrijuma. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Jelena Ristovski (2017): Predeone vrednosti šumskog područja Srem. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Milena Dimitrijević (2017): Revitalizacija prostora „Rimskih termi“ u Čačku- idejno rešenje. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Nikola Luković (2017): Karakter predela Opštine Čajetina: hajdučka kulturna staza. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Nikola Terzić (2017): Zelena infrastruktura kao element unapređenja karaktera predela donjeg toka Topčiderske reke. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Anđela Mitić (2017): Bionički obrazci u parametarskom modelovanju. Mentor: dr Biljana Jović.
 • Naum Cvetkovski  (2017): Relacija zlatnog preseka i prirodnih struktura u pejzažnoj arhitekturi. Mentor: dr Biljana Jović

2016

 • Ljubica Stevanović (2016): Percepcijsko čulni aspekti malih zelenih prostora. Mentor: dr Biljana Jović.
 • Jelena Stojanović (2016): Interpretacija projektantskih rešenja primenom digitalne grafike. Mentor: dr Biljana Jović.
 • Mirjana Komnenov (2016): Biomimetički principi u generativnom dizajnu. Mentor: dr Biljana Jović.
 • Đorđe Ilić (2016): Rekonstrukcija šire zone gradskog skvera u Jagodini. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Jovana Stefanović (2016): Zelena infrastruktura: unapređenje funkcije otvorenih prostora na teritoriji Pirota. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Zlatomir Ignjatović (2016): Predeone vrednosti zaštićenog prirodnog dobra predela izuzetnih odlika „Avala”. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Mile Lončar (2016): Mogućnost revitalizacije kulturnog predela sela Rogljevo. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Snežana Kecman (2016): Zelena infrastruktura kao strategija planiranja gradske opštine Čukarica. Mentor: dr Nevena Vasiljević.
 • Milena Lješnjak (2016): Rekonstrukcija park-šume Gorica. Mentor: dr Nevena Vasiljević.