+

Degradacija i zaštita zemljišta

U okviru obeležavanja Međunarodne godine zemljišta na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 5. novembra 2015. godine održan je naučno stručni skup pod nazivom „Degradacija i zaštita zemljišta“ u organizaciji Šumarskog fakulteta i Agencije za zaštitu životne sredine.
Na skupu je izloženo devet referata po pozivu koji predstavljaju pet dimenzija koncepta bezbednosti zemljišta:
I Kapacitet zemljišta za proizvodnju i pružanje usluga i servisa ekosistema,
II Uticaj antropogenih aktivnosti na stanje zemljišta,
III i IV Ekonomski izražene usluge zemljišta i socijalna povezanost,
V Definisanje politika za bezbednost zemljišta.
U tematskom zborniku „Degradacija i zaštita zemljišta“ predstavljeni su radovi izloženi na navedenom naučno-stručnomk skupu.
Tematski zbornik možete preuzeti ovde.