+

Gordana Stijepčić

Stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama
Telefon: +381 (11) 3053 912
E-mail: gordana.stijepcic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet:
Konsultacije: