+

Гостовање и предавања професора Eckhard-a Jedicke (Department of Landscape Planning and Nature Conservation, Hochschule Geisenheim University, Germany)

19/11/21

Гостовање и предавања професора Eckhard-a Jedicke (Department of Landscape Planning and Nature Conservation, Hochschule Geisenheim University, Germany, https://www.hs-geisenheim.de/en/persons/person/460/) са сарадницима из Немачке са Одсека за планирање предела и заштиту природе у посету Шумарском факултеру, Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру у периоду од 24. маја до 30. маја 2022. године.

контакт особа:
Др Јелена Томићевић-Дубљевић
редовни професор // Full Professor
Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру //
University of Belgrade – Faculty of Forestry, Department of Landscape Architecture and Horticulture
http://www.sfb.bg.ac.rs/jelena-tomicevic-dubljevic/
email: jelena.tomicevic@sfb.bg.ac.rs