+

Gostovanje i predavanja profesora Eckhard-a Jedicke (Department of Landscape Planning and Nature Conservation, Hochschule Geisenheim University, Germany)

19/11/21

Gostovanje i predavanja profesora Eckhard-a Jedicke (Department of Landscape Planning and Nature Conservation, Hochschule Geisenheim University, Germany, https://www.hs-geisenheim.de/en/persons/person/460/) sa saradnicima iz Nemačke sa Odseka za planiranje predela i zaštitu prirode u posetu Šumarskom fakulteru, Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu u periodu od 24. maja do 30. maja 2022. godine.

kontakt osoba:
Dr Jelena Tomićević-Dubljević
redovni profesor // Full Professor
Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu //
University of Belgrade – Faculty of Forestry, Department of Landscape Architecture and Horticulture
http://www.sfb.bg.ac.rs/jelena-tomicevic-dubljevic/
email: jelena.tomicevic@sfb.bg.ac.rs