+

Градимир Данон

Професор у пензији
Телефон:
Е-маил: gradimir.danon@sfb.bg.ac.rs
Кабинет:
Консултације:

Данон, Ј. Градимир рођен је 27. фебруара 1949. год. у Београду. Гимназију завршио у Београду 1967. год. Дипломирао на Машинском факултету у Београду, 1972. год. Магистрирао 1978. год. на Машинском факултету у Београду и одбранио докторску дисертацију 1988. год. на истом факултету. Од 1972. до 1975. год. радио као сарадник на Машинском факултету Универзитета у Београду. Од 1977. год. ради на Шумарском факултету у Београду. У звање редовног професора Универзитета у Београду Шумарског факултета изабран 2000. год. У октобру 2017. год. отишао у пензију. Током рада на Шумарском факултету био продекан (1994 -1996.), председник Савета факултета у више изборних периода, члан Одбора за акредитацију Министарства науке и заштите животне средине и члан већа групације биотехничких наука Универзитета у Београду. У пензију отишао као шеф катедре Машине и уређаји у преради дрвета, руководилац Центра за машине и алате за обраду дрвета и руководилац Центра за биомасу, све на Шумарском факултету Универзитета у Београду. Председник је комисије за стандарде M039-4 – Машине за обраду дрвета и члан комисије за стандарде B238 – Чврста биогорива.Оснивач je и председник Скупштине ДОТС-а (Друштва одржавалаца техничких система), оснивач је и члан Друштва инжењера и техничара прераде дрвета (ДРВО) и Југословенског друштва за моторе и возила (ЈУМВ). Главни je уредник научно-стручног часописа Journal of Applied Engineering Science (Институт за истраживања и пројектовања у привреди, Машински и Саобраћајни факултет Универзитета у Београду). Дописни члан Академије инжењерских наука Србије (АИНС) од 2007. године.

Ужа научна област

Машине и уређаји у преради дрвета

Област истраживања

Експлоатација транспортних средстава – истраживања у области понашања путних и ванпутних возила у различитим условима експлоатације, пријањање у контакту пнеуматик – подлога, трошкови експлоатације возила, посебно трошкови пнеуматика, као и фактори који на њих утичу; Интеракција обрадног и алатног материјала у обради дрвета; Валоризација дрвне биомасе из шумарства и прераде дрвета кроз енергију – истраживања у области бољег искоришћења остатка дрвне биомасе из шумарства и прераде дрвета кроз енергију; Примена прописа из области пнеуматика друмских возила, као и стандарда из области безбедности рада машина и уређаја за обраду дрвета.

Одабрани научни радови

Monographs and chapters in monographs

 • Stevanović Janežić, T., Kolin, B.,Jaić, M., Danon, G.: Enhancement of wood technologies in correlation with properties of wood chemical constituents :monograph. Beograd: Šumarski fakultet, 1995, str. 115.
 • DANON, Gradimir, GAVRIĆ, Miroljub, VASIĆ, Branko. Pneumatici : karakteristike, izbor, eksploatacija. Beograd: „OMO“, 1999. 211 str. 86-902050-1-X !
 • Danon G.: Osnovi mašinstva – knjiga 1 – Tehnička termodinamika, udžbenik, Šumarski fakultet, 1999, p180.
 • LENASI, Josip, DANON, Gradimir, ŽEŽELJ, Srećko, DEDOVIĆ, Vlastimir. Prianjanje automobilskog točka. Beograd: Saobraćajni fakultet Univerziteta, 1995. 94 str., ilustr. ISBN 86-7395-014-7.
 • JANEŽIĆ-STEVANOVIĆ, Tatjana, DANON, Gradimir, STANOJEVIĆ, Gradimir, BUJANOVIĆ, Biljana, DEDIĆ, Aleksandar. Otpaci kore i prerade drveta kao obnovljivi biljni energetski potencijal.
 • BARBIČ, Franc F. (ur.). Recikliranje otpadnog materijala i sekundarnih sirovina u funkciji zaštite životne sredine = Recycling of wastes and secondary raw materials in enviromental protection, (Posebna izdanja, 1). Beograd: Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS), 1995, str. 505-510.
 • Danon, G., Nikolić, M., Bajić, V.(1997) Biomasa šuma kao značajan izvor energije, Monografija: Biomasa obnovljivi izvor energije, urednici: Simeon, O., Jovanović, Lj., Beograd, Jugoslovensko društvo termičara, Institut za nuklearne nauke “Vinča”, 1997, 29-53. ISBN 86-7877-004-X.
 • DANON, Gradimir, PETROVIĆ, Miroljub, VASIĆ, Branko. Pneumatici: karakteristike, izbor, eksploatacija. Beograd: Institut za istraživanja i projektovanja u privredi,, 2014. 215 str. ISBN 978-86-84231-36-1

Journal Papers

 • N. Janićijević, J. Todorović & G. Danon (1979) Dynamic Tyre Adhesion During Vehicle Braking, Vehicle System Dynamics, 8:2-3, 128, DOI: 10.1080/00423117908968581.
 • Lenasi, J; Danon, G; Žeželj, S (1988) LATERAL STABILITY OF A BRAKING VEHICLE ON THE FRICTION LIMIT, Vehicle System Dynamics, 29:sup1, 711-716, DOI: 10.1080/00423119808969597.
 • Janezic, TS; Danon, G; Bujanovic, B; Dedic, A (1993) Correlation between chemical composition and heating value of some domestic wood species, Drevársky Výskum,38,3, 1-7
 • Branko Kolin, Gradimir Danon & Tatjana Stevanovic Janezic (1995) Empirical Equation for Limit of Hygroscopicity, Drying Technology, 13:8-9, 2133-2139, DOI: 10.1080/07373939508917069
 • Kolin, B; Danon, G. (1998) Influence of temperature upon some physical and chemical properties of wood, Drevarsky Vyskum,43,3-4, 21-27.
 • Bujanovic BM, Danon Gradimir J, Kolin Branko I (2000) Investigations of the composition of beech wood steaming effluents, DREVARSKY VYSKUM, vol. 45, br. 3, str. 1-7.
 • Danon Gradimir J, Andjelic Milosav B, Glavonjic Branko D, Kadovic Ratko B, Furtula Mladen A (2010) Wood Biomass for Energy in Montenegro, THERMAL SCIENCE, vol. 14, br. 3, str. 783-798.
 • Danon Gradimir J, Furtula Mladen A, Mandic Marija (2012) Possibilities of implementation of CHP (combined heat and power) in the wood industry in Serbia, ENERGY, vol. 48, br. 1, str. 169-176.
 • Vasic Branko M, Popovic Vladimir M, Vuchic Vukan R, Danon Gradimir J, Vencl Aleksandar A (2012) Defining the functional and physical compatibility of a modernized tramway rolling stock with a newly planned LRT system: a case study of Belgrade, TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY, vol. 35, br. 3, str. 241-261.
 • Mandic Marija, Danon Gradimir J, Svrzic Srdjan (2015) The Comparative Analysis of Two Methods for Peripheral Milling Cutting Force Measurement of Oak Wood, IMPLEMENTATION OF WOOD SCIENCE INWOODWORKING SECTOR, vol. , br. , str. 147-154 (Proceedings Paper)
 • Mandic Marija, Porankiewicz Boleslaw, Danon Gradimir J (2015) An Attempt at Modelling of Cutting Forces in Oak Peripheral Milling, BIORESOURCES, vol. 10, br. 3, str. 5489-5502.
 • Mandic Marija, Svrzic Srdjan, Danon Gradimir J (2015) The Comparative Analysis of Two Methods for the Power Consumption Measurement in Circular Saw Cutting of Laminated Particle Board, WOOD RESEARCH, vol. 60, br. 1, str. 125-136.
 • Furtula, Mladen A; Danon, Gradimir J; BAJIĆ, Vojislav V; LUKAČEV, Dragan N (201) ENERGY CONSUMPTION AND EQUIVALENT EMISSION OF CO2 AT WOOD PELLETS PRODUCTION IN SERBIA, THERMAL SCIENCE, (2017), vol. 21 br. 5, str. 1905-1915.
 • Stanojevic Damjan M, Mandic Marija, Danon Gradimir J, Svrzic Srdjan (2017) Prediction of the surface roughness of wood for machining, JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH, vol. 28, br. 6, str. 1281-1283. Đurkovic Marija, Danon Gradimir J (2017) Comparison of Measured and Calculated Values of Cutting Forces in Oak Wood Peripheral Milling, WOOD RESEARCH, vol. 62, br. 2, str. 293-306.
 • Marija Đurković, Goran Mladenović, Ljubodrag Tanović, Gradimir Danon (2018) IMPACT OF FEED RATE, MILLING DEPTH AND TOOL RAKE ANGLE IN PERIPHERAL MILLING OF OAK WOOD ON THE CUTTING FORCE, 25, Maderas. Ciencia y Tecnología 20(1): 25 – 34, 2018, DOI:10.4067/S0718-221X2018005001301.

Participation in international scientific projects

 • General Master Plan for Transport in Serbia, Final Report, Project number: 05SER01/04/016 Joint Venture Consortium headed by Italferr, with IIPP, NEAandWitteveen+Bos, October 2009.
 • General Master Plan for Transport in Serbia, Final Report, Annex I: Road mode, Project number: 05SER01/04/016, Joint Venture Consortium headed by Italferr, with IIPP, NEA and Witteveen+Bos, October 2009.
 • General Master Plan for Transport in Serbia, Tertiary Network Road Policy, Joint Venture Consortium headed by Italferr, with IIPP, NEAandWitteveen+Bos, November 2008.
 • General Master Plan for Transport in Serbia, Present Movements of Traffic, Joint Venture Consortium headed by Italferr, with IIPP, NEAandWitteveen+Bos, October 2008.
 • General Master Plan for Transport in Serbia, Capacity and State of Transport Infrastructure, Joint Venture Consortium headed by Italferr, with IIPP, NEAandWitteveen+Bos, October 2008.
 • General Master Plan for Transport in Serbia, Trade-off Analysis, Joint Venture Consortium headed by Italferr, with IIPP, NEAandWitteveen+Bos, October 2008.
 • Institutional Capacity Building Project in Transport Sector, The Report No 8: Organizational Development of the Roads Directorate Including EU Harmonization and Adopting of the OrganizationWith Regard to Proposed Business Planning Procedure, ÅF-Infrastruktur AB in association with SweRoad, Transport Consult GmbHAustria and SwedishMaritimeAgency.
 • Institutional Capacity Building Project in Transport Sector, The Report No 10: Harmonization of Road Charges, ÅF-Infrastruktur AB in association with SweRoad, Transport Consult GmbH Austria and SwedishMaritimeAgency.
 • Feasibility study of construction of main road E-763 Belgrade –South Adriatic Sea, section: Ostružnica – Požega, Highway Institute, Belgrade;
 • Feasibility study of construction ofmain road E-80 Niš – Bulgarian border, Belgrade, 2006;
 • Cost Benefit Analysis of Tram Rolling Stock in Belgrade, iipp Belgrade, 2005.
 • Prefeasibility study of construction of Banja Luka – Doboj, iipp Belgrade (for CIP Belgrade), 2005.

Participation in national scientific projects

 • Naučni projekat „1211 podprojekt D“, Fond za nauku Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije, Šumarski fakultet Beograd, 1990-1995.
 • Strateški projekat „Istraživanje tehničkih svojstava industrijskih vrsta drveća“, Fond za tehnološki razvoj Ministarstva za nauku i tehnologiju republike Srbije, Šumarski fakultet Beograd, 1990-1993.
 • Projekat P.5.413, „Unapređenje tehnologija prerade drveta u korelaciji sa svojstvima hemijskih kostituenata drveta“. Ministarstva za nauku i tehnologiju republike Srbije, Šumarski fakultet Beograd, 1995-1996.
 • Inovacioni projekat I.5.1365, „Valorizacija otpadaka iz šumarstva i prerade drveta kroz hemiske proizvode i energiju“. Ministarstva za nauku i tehnologiju republike Srbije, Šumarski fakultet Beograd, 1996-1997.
 • Naučni projekat 08M11E1, Tema: Istraživanje uticaja parametara hidrotermičke obrade drveta na stabilnost dimenzija i oblika rezane građe, Ministarstvo za nauku i tehnologiju tehnologiju Republike Srbije, Mašinski fakultet Beograd – Šumarski fakultet Beograd, period 1996-2001.
 • Integralna interdisciplinarna istraživanja, III 43007 “Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu – praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje”, Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije, Rukovodilac projekta: Dr Ratko Kadović, redovni profesor