Издавачка делатност

Први уџбеници су одштампани 1927. године. До сада је објављено преко 700 наслова уџбеника, скрипти, практикума, приручника и монографија. Од 1950. године Факултет издаје Гласник Шумарског факултета, који излази два пута годишње. Часопис објављује научне радове из области шумарства, прераде дрвета, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у зaштити земљишних и водних ресурса. Факултет издаје и часопис Прерада дрвета од 2003. године који објављује научне и стручне радове из области шумарства и прераде дрвета.
Потребна литературa за студије може се купити у Скриптарници факултета.

Серијске публикације:

- Часопис Гласник Шумарског факултета

Гласник шумарског факултета

Гласник можете погледати на овој адреси http://glasnik.sfb.bg.ac.rs

 

- Часопис Прерада дрвета

Часопис Прерада дрвета

Веб сајт часописа http://preradadrveta.sfb.bg.ac.rs/

 

- Часопис СЕФОР (SEFOR)

- Часопис Ерозија

 

Монографке публикације:

- Уџбеничка литература

Списак Уџбеника и формулара са ценама

 

Уџбеник проф. др. Богољуб Кршљак:
МАШИНСКА ОБРАДА ДРВЕТА И МАТЕРИЈАЛА НА БАЗИ ДРВЕТА РЕЗАЊЕМ