Организације студената


Студентско организовање на шумарском факултету је старо колико и сам Факултет. Организације студената остварују сарадњу са стручним и научним организацијама у циљу што успешнијег и потпунијег остваривања постављених циљева и задатака: ефикаснији и квалитетнији образовни и научни систем, побољшање стандарда студената, учествују преко својих представника у органима који доносе одлуке од значаја за студенте, боља међуфакултетска сарадња и друго.

Организације студената који раде на Шумарском факултету су:

Академски клуб младих истраживача,

Планинарско друштво "Оморика",

Удружење студената Шумарског факултета у Београду

Ловачко удружење "Мирко Лавадиновић"

Сајт студената прераде дрвета - The sustainable worΛd

Фото-кино клуб Шумарац

Спортска секција,

Новинарска секција

Бреза

Фагус - сајт студената Шумарског факултета

Студентски парламент

Савез студената

Студентска унија