О факултету

Шумарски факултет Универзитета у Београду има традицију дугу 94 године и представља најстарију и највишу високошколску и научну институцију у области шумарства, технологија, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета, пејзажне архитектуре и хортикултуре и еколошког инжењеринга у заштити земљишних и водних ресурса у Србији.

Шумарски факултет припада изузетно значајној групацији факултета техничко-технолошких наука, у којој су још и Архитектонски, Грађевински, Електро-технички, Машински, Пољопривредни, Рударско-геолошки, Саобраћајни, Технолошко-металуршки и Факултет организационих наука у Београду и Технички факултет у Бору

Стручни кадар Шумарског факултета чине истакнути професори и реномирани стручњаци и истраживачи. Нашим студентима предају и гостујући професори из региона и света, а за студенте организујемо и програме међународне размене и специјализације у иностранству.

Студије на Шумарском факултету су конципиране тако да, након њиховог завршетака, дипломирани инжењери могу стручно и професионалнио да обављају све послове из области шумарства, дизајна и пројектовања намештаја и производа од дрвета, руковођења процесима и предузећима у дрвној индустрији, екологији и заштити земљишних и водних ресурса и пејзажној архитектури и хортикултури, уважавајући савремена технолошка достигнућа и ефекте промена биолошких, економских и друштвених процеса.
Пракса се обезбеђује у сарадњи са најбољим предузећима из области шумарства, пејзажне архитектуре, еколошког инжењеринга и проиводње, менаџмента и пројектовања намештаја и производа од дрвета.

СТУДИЈЕ ПО ЕВРОПСКИМ СТАНДАРДИМА

У складу са реформама наставног плана и програма Шумарског факултета, према Закону о високом образовању Републике Србије и на основама промена иницираних Болоњским процесом, студијски програми су базирани на принципу 4+1+3 године студија.

Степен студија представља целовит студијски програм после којег се добија одређена квалификација. Сваком степену студија, у овом контексту, припада одговарајући број ESPB бодова.

Студијски програми су:
•    Основне академске студије - 4 године (240 ESPB)
•    Мастер академске студије - 1 година (60 ESPB)
•    Докторске студије - 3 године (180 ESPB).

АКРЕДИТАЦИЈА

- Шумарски факултет је акредитована високошколска установа јер је испунио све стандарде предвиђене Правилником о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма.
- Шумарски факултет је обезбедио све елементе који чине систем обезбеђења квалитета и има утврђену стратегију обезбеђења квалитета. Сваке три године врши се провера квалитета свих делатности Факултета. Комисија за обезбеђење квалитета спроводи и координира процес самовредновања у коме учествују сви субјекти Факултета.